Köpa fönster

Att köpa nya fönster är ofta tidskrävande då det är många beslut som ska fattas gällande form, material och färg. Då de flesta kunder idag är mer miljömedvetna än tidigare är även hänsyn till detta av vikt för många i valet av fönster.

Det man främst behöver ta hänsyn till vid valet av fönster är om man vill ha fönster i trä eller pvc. Vidare tillkommer val som hängning av fönster, om man vill ha 2- glas fönster eller om man vill ha 3- glas fönster. Man ska även bestämma vad för funktion som är den viktigaste i valet av fönster. Är det ljudisolering som är det mest relevanta, eller är det att fönstren är energieffektiva, eller ser man främst skydd från solens strålar som det viktigaste. Till dessa grundval tillkommer ytterligare valmöjligheter i form av diverse tillbehör man kan tänkas vilja ha. Man kan välja till exempelvis persienner, säkerhetsspärrar, spaltventiler och ornamenterade glas.

3-glasfönster är det mest energieffektiva valet av fönster. Dessa fönster kommer i ett sammansatt stycke där mellanrum är fyllt med argongas. 2- glas fönster är två sammanfogade isolerrutor med en isolerande luftspalt i mellanrummet. Det kan tyckas märkligt att 2- glas fönster finns på marknaden då de är mindre bra ur miljösynpunkt, men deras popularitet handlar om estetik inte miljömedvetenhet. 2- glasfönstren är populära då de har ett mer klassiskt utseende som tilltalar många som inte vill ha de modernt utformade 3- glasfönstren i sitt hem. 2- glasfönster är dock mer energieffektiva än de gamla 1+1 fönstren.

De flesta svenska kunder väljer trä fönster framför pvc- fönster. Trä fönster med aluminiumbeklädnad uppskattas ha en livslängd på 50 år och trä fönster är återvinningsbara till 100 %. Pvc- fönster är underhållsfria, vilket gör att de uppskattas av många. Pvc- plast uppskattas ha en återvinning på 1 % globalt, varför många väljer bort dessa fönster ur miljösynpunkt. EU. Kommissionen har dock testat dessa fönster och man har givit dem sitt godkännande då man menar att så länge de återvinns på rätt sätt är de inte skadliga för miljön.

Man kan införskaffa fönster direkt från vissa tillverkares hemsida. Ibland måste man använda en återförsäljare som någon av de stora byggfackvaruhandlarna. På Kronfönster kan man köpa billiga fönster i andra sortering om man söker billigast möjliga och inte bryr sig så mycket om fönstrets finish.